Zawór obrotowy typu NRSZ i NRS jest stosowany do transportu materiałów pomiędzy dwoma oddzielnymi urządzeniami, na przykład, z systemów rozładowczych odpylaczy lub cyklonów do silosa lub kontenera, w którym panuje ciśnienie atmosferyczne.

Zawór obrotowy spełnia rolę śluzy i ma zastosowanie dla większości materiałów w tym pyłów tworzących mieszaniny wybuchowe. Rozmiar transportowanych cząsteczek nie może przekroczyć 13 x 13 x 13 mm. Dla pyłów zawory NRSZ posiadają zabezpieczenia zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 94/9/EC (ATEX).

Zawory obrotowe mają konstrukcję modułową i są dostępne w różnych długościach i prędkościach obrotowych wirnika (wydajnościach).