Stół z odciągiem pyłu

FilterBench to samodzielny stół dolnossący dostępny w trzech rozmiarach.

Stół FilterBench służy do odciągu i usuwania pyłu pochodzącego z lekkich procesów obróbki takich materiałów jak tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe, włókno szklane i drewno – śrutowania, stępiania ostrych krawędzi, szlifowania taśmowego, wykańczania odlewów, ważenia składników itp.
Łatwa obsługa i odciąg zawsze pod ręką.

  • Standardowo wyposażony w filtr wstępny (G4) i filtr HEPA (H13) odpowiednie do szerokiego zakresu zastosowań
  • Manometry ze wskaźnikami zatkania filtra informującymi w wyraźny sposób o konieczności wymiany filtrów
  • Zrozumiała i łatwa obsługa dzięki intuicyjnemu sterowaniu za pomocą przycisku włączania i wyłączania
  • Standardowo wyposażony w falownik wentylatora umożliwiający zoptymalizowanie natężenia przepływu powietrza i ograniczenie zużycia energii
  • Standardowo wyposażony w obrotowe kółka samonastawne z hamulcem, umożliwiające łatwe i bezpieczne przemieszczanie i ustawianie produktu

Stołu FilterBench nie wolno używać na obszarach zagrożonych wybuchem ani w warunkach stężenia pyłu grożącego wybuchem. Stołu FilterBench nie wolno używać w procesach, w których powstają iskry lub wydzielane są duże ilości ciepła, takich jak spawanie lub szlifowanie metali.

DANE TECHNICZNE:
Certyfikat CE
Wydajnośc filtracji [%] 99,9
Napięcie zasilania [V] 230