Odpylacze filtracyjne MJB są przeznaczone do ciągłego oczyszczania dużych ilości powietrza zawierającego znaczną ilość suchych pyłów. Standardowymi elementami filtrującymi odpylaczy MJB są cylindryczne worki wykonane z włókniny poliestrowej usztywnione wewnątrz koszami wsporczymi z ocynkowanego drutu stalowego. Worki czyszczone są wstecznym przedmuchiwaniem sprężonym powietrzem.

Dane techniczne

Odpylacze MJB standardowo przewidziane są do pracy w warunkach panującego wewnątrz podciśnienia, możliwe jest też zastosowanie ich w warunkach nadciśnienia, jako filtrów odpowietrzających urządzenia technologiczne, zbiorniki itp.

Zakres strumienia objętości powietrza dla odpylaczy – do 190 000 [m3/h]
ATEX:St1/St2/ St3

Dopuszczalne ciśnienia robocze

Odpylacz w wersji standardowej:
nadciśnienie 2000 Pa,
podciśnienie 8000 Pa.
Dopuszczalne temperatury robocze: 2200C

Odpylacz w wersji standardowej:

Cechy:

  • zawarta konstrukcja spawana
  • modułowa budowa
  • konstrukcja odporna na wpływy atmosferyczne
  • możliwość dowolnej rozbudowy
  • Wydajny opatentowany system czyszczenia worków filtracyjnych UniClean
  • dostępne dwa rozmiary worków filtracyjnych
  • Dostępne opcje wysoko temperaturowe, izolacja i ogrzewanie
  • Zgodność z Dyrektywą 94/9/WE
    (ATEX 100 a)

Worki filtracyjne i kosze

Opis urządzeń
W odpylaczach MJB-A i MJB-H zastosowane są takie same moduły komory czystej, dostępne w trzech standardowych rozmiarach po 8, 10 lub 12 rzędów worków filtracyjnych. W każdym rzędzie znajduje się 10 worków. W odpylaczach MJBG występują trzy standardowe wielkości modułów komory czystej mieszczące 10,13 i 16 rzędów worków filtracyjnych. W każdym rzędzie znajduje się 14 worków. Moduły mogą być łączone w celu rozbudowy odpylacza.

Jedynym ograniczeniem wielkości urządzenia jest miejsce jakim dysponuje klient.

Worki filtracyjne umieszczone są w specjalnej podłodze przy pomocy opatentowanego systemu mocowania co zapewnia szczelność między komorą brudną a czystą.

Dostępne rozmiary worków filtracyjnych:
MJB-A , długość 4.1m, fi 155 mm MJB-G, długość 4.1m, fi, 130 mm MJB-H, długość 6.1m, fi 155 mm.

Pełen zakres materiałów filtracyjnych jest dostępny na życzenie.

MJB–A i MJB-G są dostarczane z koszami niedzielonymi z systemem UniClean. Kosze dzielone są dostępne jako opcja.
MJB–H są dostarczane z koszami dzielonymi z systemem UniClean. Kosze niedzielone są dostępne jako opcja.
Kosze są dostępne w różnych opcjach w zależności od wymagań związanych z procesem do którego mają być zastosowane.

Zastosowanie

Główne zastosowanie to odpylanie procesów technologicznych w przemyśle: metalurgicznym, w produkcji cementu i gipsu, procesów mieszania, rozdrabniania i granulacji, transportu i przechowywania materiałów sypkich itp. Służą do separacji i gromadzenia produktu filtracji lub też mogą zawracać go do procesu.