Przenośniki ślimakowe wykonane są z blachy stalowej o korpusie korytowym lub rurowym .Są dostępne w różnych długościach i prędkościach obrotowych ślimaka (wydajnościach). Kształt oraz pochylenie zasypu oraz wysypu jest wykonywane według indywidualnych potrzeb.

Zastosowanie

Przenośniki ślimakowe ( śrubowe) stosowane są głównie do transportu pyłów, materiałów sypkich i miałkich o konsystencji suchej lub wilgotnej. Rozmiar transportowanych cząsteczek nie może przekroczyć 30 x 30 x 100 mm. Nie nadają się do transportu materiałów silnie ścierających oraz materiałów łatwo przylepnych do ślimaków i koryt roboczych z tendencją do szybkiego twardnienia.

Materiał można transportować w poziomie lub pod kątem do 30°.

Przenośniki korytowe

Przenośniki rurowe