Eliminacja zagrożeń u źródła

Najskuteczniejszym sposobem eliminacji zagrożeń jest odciąg bezpośrednio u źródła, tam, gdzie substancje niebezpieczne powstają podczas obróbki materiałów. Pyły powstające podczas obróbki komponentów kompozytowych tj: obróbki, cięcia, frezowania czy polerowania są szkodliwe zarówno dla zdrowia pracowników ale i mają negatywny wpływ na park maszynowy i jakość obróbki.

Nasze rozwiązania mają znaczący wpływ na:
– poprawę warunków pracy
– minimalizacja przestojów produkcyjnych
– ochrona procesów produkcyjnych

Pyły kompozytowe to pyły wybuchowe. Nasze rozwiązania spełniają wymagania europejskiej normy ATEX.

Wybierz najskuteczniejsze rozwiązanie dla swojego miejsca pracy! – Skontaktuj się z nami!

Poznaj nasze produkty, wybierz interesujący Cię produkt i dowiedz się więcej!