Odpylacze LCP z pulsacyjnym czyszczeniem kartridża są zaprojektowane do ciągłego czyszczenia podczas procesu odpylania. Ten rodzaj odpylaczy oferuje dwie długości kartridża i wysoce wydajny pulsacyjny proces czyszczenia kartridża on-line.

Odpylacze LCP są przeznaczone do oczyszczania zapylonego powietrza z procesów ciągłych. Oferowane są dwa rodzaje materiałów (poliester, celuloza), z których zbudowany jest kartridż, są dostosowywane w zależności od właściwości pyłu.

Maksymalna wydajność 28 000 [m3/h]

Zastosowanie:

  • Śrutowanie, piaskowanie i kuleczkowanie
  • Spawanie i cięcie – laserowe, plazmowe i łukowe
  • Substancje chemiczne, tworzywa sztuczne i proszki farmaceutyczne