KLAPA ZWROTNA – IZOLACJA WYBUCHU – system zabezpieczenia.

Klapy przeciwwybuchowe do pracy z pyłem wybuchowym St1 St2.

Klapa wykonana jako konstrukcja spawana z malowanej stali. Klapa działa jako zawór izolujący w czasie eksplozji.

  1. Podczas przepływu powietrza, generowanego przez główny wentylator, klapa zaworu jest otwarta (rys.1);
  2. W przypadku wystąpienia wybuchu (w odpylaczu), fala ciśnienia wymusi zamknięcie klapy zaworu (rys.2);
  3. Zamknięta klapa zaworu tworzy skuteczną barierę dla nadchodzącego frontu płomieni;
  4. Podczas wybuchu zawór klapa zatrzyma falę płomieni, również gdy wentylator będzie wyłączony.